Vandaag leren voor morgenMeer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft hierbij een toezichthoudende rol. Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken. De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt bij Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten. Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren. Meer Primair: vandaag leren voor morgen!

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​