Visie op onderwijs

  Door aan het voorgaande als gemeenschap te blijven werken, worden kinderen toegerust om zich in een nog onbekende toekomst succesvol te ontwikkelen tot een gelukkig en verantwoord handelend mens.
Zo’n visie betekent dat onderwijs dus niet alleen een kwestie van leerkrachten en kinderen is. Ouders en de leefomgeving van kinderen zijn minstens net zo belangrijk.
Wij vinden het belangrijk om een goede samenwerking tussen al die partijen rondom de kinderen tot stand te brengen en in stand te houden. Dat levert kwalitatief goed onderwijs op. Dat is de richting waarin onze school zich ontwikkelt. Wij noemen dat onze missie.
Kort en bondig geformuleerd, luidt die:
 
Wij leren en ontwikkelen samen!